Strom života: Tajemství nejslavnějšího symbolu prozrazeno!

Pokud hledáte něco, co vám přinese štěstí a pozitivní energii, zvažte pořízení amuletu ve formě stromu života. Tento symbol má dlouhou historii a je považován za velmi mocný. Je používán v mnoha kulturách po celém světě a může sloužit jako osobní amulet nebo jako dárek pro někoho blízkého. Pokud vás zajímá symbolika stromu života nebo jen hledáte něco, co vám přinese štěstí, rozhodně stojí za to se o něm dozvědět více.

Strom života, co symbolizuje?

Strom života je symbolem vzájemné propojenosti všech věcí ve vesmíru. Je zobrazován jako velký strom, který představuje spojení se světem. Jeho kořeny sahají hluboko do země, kde přijímají výživu od Matky Země, zatímco jeho větve sahají až do nebe, kde získávají energii ze slunce a měsíce. Strom života symbolizuje mnoho věcí, včetně vzájemné propojenosti všech věcí, klidu a míru, individualitu, rodinu, sílu a růst, nesmrtelnost a znovuzrození. Jeho symboliku lze nalézt v mnoha kulturách po celém světě a je velmi ceněn pro jeho schopnost přinášet pozitivní energii a štěstí.

Kromě toho, že strom života symbolizuje vzájemnou propojenost, klid a mír, individualitu, rodinu, sílu a růst, nesmrtelnost a znovuzrození, může mít tento symbol také další významy v závislosti na kontextu nebo kultuře.  

Význam stromu života v různých kulturách a náboženstvích

Strom života je tedy velmi významný symbol, který má mnoho různých významů v různých kulturách po celém světě. Jeho symbolika je často spojována s pozitivními vlastnostmi, jako je propojenost, klid, mír, síla a růst, a může přinášet pozitivní energii a štěstí těm, kteří se na něj spoléhají. Strom života se tedy může stát velmi cenným amuletem pro štěstí nebo předmětem, který má pro vás osobní význam.

Ve více kulturách a náboženstvích má strom života symbolický význam. Například v staré Mezopotámii byl asyrský strom života považován za důležitý náboženský symbol. Byl zobrazován na zdech pevností a vytesán do zbroje válečníků. Větve stromu byly rovnoměrně rozděleny na pravou a levou stranu stonku, přičemž každá větev měla jeden list a na vrcholu stromu byl jeden list. Sluhové stáli na každé straně stromu s jednou rukou zvednutou, jako by se o strom starali. V mezopotámské mytologii Etana hledá "rodící rostlinu", která by mu poskytla syna. Tento původ má ve starověkém Akkadu (2390-2249 před naším letopočtem).

Buddhismus

Ve buddhismu je strom Bo, též zvaný strom Bodhi, považován za strom, pod kterým seděl Buddha, když dosáhl osvícení.

Hinduismus

Ve věčných knihách hinduismu (Sanatana Dharma) jsou zmíněny Purany, které zmiňují božský strom Kalpavriksha. Tento posvátný strom je hlídán Gandharvami v zahradě města Amaravati, kterou řídí Indra, král bohů.

Křesťanství

Strom života je prvně zmiňován v knize Genesis jako zdroj věčného života v zahradě Eden.

Čínské mytologie

Čínská mytologie obsahuje mnoho příběhů a symbolů, které se týkají Stromu života. Například v taoistických legendách se vypráví o stromu, na kterém jednou za 3000 let vyroste zázračná broskev nesmrtelnosti. Jedním z nejznámějších vyobrazení Stromu života je Bronzový strom ze Sanxingdui, který se nachází v Číně. Dále se často vyskytuje také řezba Stromu života, která zobrazuje fénixe a draka, přičemž drak je často symbolem nesmrtelnosti.

Starověký Írán

Ve starověkém Íránu byly pro náboženství Zoroastrianismu důležité různé posvátné rostliny a stromy, které se vztahovaly k životu, věčnosti a léčení. Například mýtus o Mashya a Mashyane, které byly předky všech živých bytostí, můžeme považovat za prototyp mýtu o stvoření, kde jsou živé bytosti stvořeny bohy s lidskou podobou.

Další posvátné rostliny v íránské mytologii zahrnují Amesha Spenta Amordad, bohyni stromů a nesmrtelnosti, Strom Gaokeren, který symbolizuje pokračování života ve vesmíru, Bas tokhmak, strom s léčivými vlastnostmi a schopností zahánět smutek, Barsom, odnože granátového jablka používané v rituálech Zoroastrianismu, a Haoma, rostlinu zdrojem posvátné pitné vody.

Ostatní náboženství:

Existuje mnoho náboženství, která mají vlastní vyobrazení Stromu života a spojují se s ním různé pověsti a mystické příběhy.

Strom života

Keltský strom života

Keltský strom života je velmi oblíbený a má důležitou roli v irském dědictví. Je často používán jako amulet nebo jako tetování a symbolizuje sílu přírody. Nejposvátnějším keltským stromem byl dub, který byl považován za "axix mundi", což znamená střed světa. Keltové věděli, že stromy jsou pro život nezbytné, a tak pod nimi organizovali shromáždění, poskytovali přístřeší a jídlo divokým zvířatům. Věřili také, že stromy jsou předky lidských bytostí. Tento symbol je tedy velmi ceněn pro jeho schopnost přinášet pozitivní energii a štěstí.

Strom života je často zobrazován v podobě tetování z mnoha důvodů. Nejen že je to krásná kresba, ale symbolizuje také mnoho významných vlastností, jako je síla, vnitřní a vnější krása, rozvoj, spojení se světem a další. Pro mnoho lidí je tedy strom života v podobě tetování symbolem, který je bude chránit a provázet životem. Tetování stromu života může být tedy pro někoho osobně velmi důležité a může mít pro něho osobní význam. Je to tedy symbol, který se často objevuje na lidském těle, protože lidé v něm vidí mnoho pozitivních vlastností, které by rádi měli nebo které by rádi přinesly do svého života.

Strom života jako dárek 

Strom života je velmi oblíbeným dárkem, protože jeho význam může být různý a každý si z něj může odnést něco osobního. Někomu se může líbit jeho vzor, pro jiného může mít silný náboženský význam nebo jen miluje spojení s přírodou. Je často oblíbeným dárkem při narození dítěte, protože symbolizuje snadné začlenění nového života do rodiny. Lidé, kteří mají respekt k jiným lidem, zvířatům nebo přírodě vůbec, také obvykle rádi dostávají nebo darují strom života.

Strom života se nejčastěji dostává nebo daruje v podobě šperku, ale může se objevovat také na oblečení nebo doplňcích do domácnosti. Je to tedy unikátní symbol, který se dá dostat v různých provedeních a každému udělá radost něco jiného. Například můžete darovat náhrdelník se stromem života pro někoho, kdo miluje šperky, nebo třeba polštář s tímto symbolem pro někoho, kdo rád tráví čas v pohodlí domova. Strom života je tedy skvělým dárkem pro skoro každou příležitost a bude udělat radost téměř každému.

Když dostanete šperk se stromem života, znamená to, že vám darující chce projevit úctu a respekt. Tento symbol je jedním z nejstarších a nejoblíbenějších a představuje různé významy napříč kulturami a náboženstvími. Představuje spojení se světem, sílu, růst, klid a mír, vzájemnou propojenost, individualitu, rodinu, nesmrtelnost a znovuzrození. Obdržení takového dárku je tedy výrazným projevem úcty a uznání a měli byste si ho užít plnými doušky.

Jak nosit strom života?

Strom života se nejčastěji nosí jako přívěsek na krku, ale může být také umístěn na náramku, noze nebo v peněžence. Pokud máte strom života ve formě obrazu, můžete ho umístit na viditelné místo, aby se stal působivou dekorací a symbolem síly a moudrosti. Strom života může být také ztvárněn v podobě různých dřevěných dekorací, nádobí, povlečení nebo koberců. Ať už je tento symbol ve kterékoli podobě, mějte ho co nejblíže při sobě.

Nosit šperky se stromem života může být skvělou volbou pro ty, kteří chtějí mít tento symbol stále při sobě. Šperky se stromem života mohou být různé, ať už se jedná o náramky, náhrdelníky, prsteny nebo náušnice, a mohou být doplněny o vzácné kameny. Tento symbol je považován za něco vzácného a může být darován nebo předán z generace na generaci. Šperky se stromem života nejen dobře vypadají, ale také vyjadřují něco o vaší osobě a jsou připomínkou, že veškerý život na Zemi má společné kořeny. Nosit nebo darovat šperky se stromem života může být způsob, jak získat sílu, chránit se a přinášet štěstí.